Sunday, February 24, 2013

WABI-SABI / VABI-SZABI

Wabi-sabi represents a comprehensive Japanese world view or aesthetic centered on the acceptance of transience and imperfection. The aesthetic is sometimes described as one of beauty that is "imperfect, impermanent, and incomplete". It is a concept derived from the Buddhist teaching of the three marks of existence, specifically impermanence, the other two being suffering  and emptiness or absence of self-nature.

Characteristics of the wabi-sabi aesthetic include asymmetry, asperity (roughness or irregularity), simplicity, economy, austerity, modesty, intimacy and appreciation of the ingenuous integrity of natural objects and processes.

From an engineering or design point of view, "wabi" may be interpreted as the imperfect quality of any object, due to inevitable limitations in design and construction/manufacture especially with respect to unpredictable or changing usage conditions; then "sabi" could be interpreted as the aspect of imperfect reliability, or limited mortality of any object, hence the etymological connection with the Japanese word sabi, to rust. (Source: Wikipedia)


A vabi annyit tesz, hogy természetes, szabálytalan, tökéletlen, befejezetlen. Egyszerû, kimunkálatlan, gyakran durva, szerény, szegényes, ugyanakkor erôteljes. A szabi pedig a kor, az idô lenyomata a dolgokon. A természetben semmi sem tökéletes, de valahogy mégis annak érezzük.

A vabi szabi szemlélete szerint az ember által létrehozott tárgyak is csak akkor szépek, ha olyanok mintha a természet részei lennének. Mintha születésük pillanatától kezdve kortalanok volnának, a használat nem árt nekik, ellenkezôleg. Ha olyan idôtlenséget sugallnak, mint a vulkánkitörés után épp megdermedt láva, mely már születése pillanatában olyan, mintha több millió éves volna. A vabi szabi tárgyak színei tompák, visszafogottak, földszerûek, anyaguk természetes, megjelenésük rusztikus. A hivalkodás, magamutogatás távol áll tôlük. Érezni rajtuk, hogy nagy gonddal és beleérzéssel készültek, ha egy szóval kellene jellemeznünk, a vabi szabi tárgyaknak „lelkük van“.

A wabi-sabi olyan életet jelent, mely a szépség és jóság kereséséről szól, miközben az illető tudja, hogy a világ ezt nem igazán könnyíti meg. Mégis igyekszik mindenben a tökéletlen tökéletességet megtalálni, egyúttal elfogadni a természet körforgásának békéjét, a sorsszerűséget és egy magasabb erő hatalmát.Via Wabi Sabi Scandinavia and Pinterest

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...